Thu, 02 / 2019 7:57 am | helios

Theo thống kê của Clutch, năm 2018 có 15 công ty digital marketing đang hoạt động ở Việt Nam. Sau đây là Top 15 Internet Marketing Companies in Vietnam

 1. Iris Data-Driven Digital Marketing Agency
 2. CleverAds Vietnam
 3. Brand Ninja
 4. Think! Digital
 5. OhYeah Communications
 6. TNCL Digital Agency
 7. RED2 Digital
 8. Advertising & Press
 9. Markdao Agency Vietnam
 10. TAKA
 11. Click Media
 12. DSquare
 13. Nhat Phuong
 14. P2P Digital Vietnam
 15. Dinosaur

Các dịch vụ mà Iris Data-driven Digital Marketing Agency cung cấp:

 1. Research & Data Analytics (Nghiên cứu và phân tích dữ liệu số)
 2. Digital Strategy Consulting (tư vấn chiến lược digital)
 3. Search Engine Market Research (Nghiên cứu và báo cáo thị trường tìm kiếm)
 4. Search Engine Optimization (SEO)
 5. Search Ads (Quảng cáo tìm kiếm | Google Adwords)
 6. Dịch vụ Digital Marketing chuyên sâu: quảng cáo Facebook, quảng cáo Google Videos…
 7. Data-driven Marketing (tiếp thị theo định hướng dữ liệu)
 8. Website Development (Thiết kế và phát triển website)
 9. Native ads (Quảng cáo hiển thị tự nhiên và cá nhân hoá)
 10. Conversion optimization (Tối ưu hoá chuyển đổi)

Bạn cần dịch vụ digital marketing? Hãy liên hệ với chúng tôi:

Iris Data-driven Digital Marketing Agency
A: 3G15, Street 22, Binh An Ward, District 2, HCMC, Vietnam
M: +84888 239 444
E: [email protected]
W: https://irisdigital.agency

 

Bài viết cùng chuyên mục