T4, 12 / 2019 11:54 sáng | invn_admin

1. Hướng dẫn tải bảng kê 05-BK/QTT-TNCN lên phần mềm HTKK: 2.Hướng dẫn sao lưu dữ liệu trên phần mềm kế toán misa sme: 3.Hướng dẫn cách xóa chứng từ phân bổ Ccdc trên misa: 4. Lớp kế toán dành cho người mất gốc – Phần 2, K2: 5.Hướng dẫn hoạch toán mua ô tô […]1. Hướng dẫn tải bảng kê 05-BK/QTT-TNCN lên phần mềm HTKK:
2.Hướng dẫn sao lưu dữ liệu trên phần mềm kế toán misa sme:
3.Hướng dẫn cách xóa chứng từ phân bổ Ccdc trên misa:
4. Lớp kế toán dành cho người mất gốc – Phần 2, K2:
5.Hướng dẫn hoạch toán mua ô tô làm TSCĐ trên Misa:
6. Hướng dẫn lập phiếu chi và in phiếu chi trên Misa:
7. Hướng dẫn lập phiếu Thu và in phiếu Thu trên Misa:
8. Hướng dẫn sửa lỗi không gõ được tiếng Việt trên phần mềm Misa:
9. Hướng dẫn sửa lỗi đánh máy bị cách chữ trong soạn thảo văn bản:
10. Hướng dẫn cài đặt ESIGNER thay JAVA trong ký điện tử:
11. hướng dẫn nộp thuế qua etax:
12. Hướng dẫn khai báo Vật tư hàng hóa trên Misa:
13. Hướng dẫn download và cài lại HTKK:
14.Hướng dẫn khai báo tài khoản ngân hàng:
15. Hướng dẫn thanh lý, nhượng bán TSCĐ:
16. Hướng dẫn đánh lại số chứng từ trên phần mềm kế toán Misa:
chiết khấu thanh toán trên misa,hướng dẫn chiết khấu thanh toán, chiết khấu thanh toán tại đơn vị bán hàng, chiết khấu thanh toán tại đơn vị mua hàng, hướng dẫn làm chiết khấu thanh toán, khi nào thì được hưởng chiết khấu thanh toán, chiết khấu thanh toán tại đơn vị bán hàng, phần mềm misa, chiết khấu bán hàng, thế nào là chiết khấu thanh toán

Tham Khảo chuyên mục khác:
Camnangcuocsong.edu.vn
Du lịch
Món ngon

Bài viết cùng chuyên mục