sextube

khi nào thì được hưởng chiết khấu thanh toánTìm theo từ khóa: 

Hướng Dẫn Chiết Khấu Thanh Toán Tại Đơn Vị Bán Hàng Trên Phần Mềm Misa Sme/Lớp Kế Toán Mất Gốc Hướng Dẫn Chiết Khấu Thanh Toán Tại Đơn Vị Bán Hàng Trên Phần Mềm Misa Sme/Lớp Kế Toán Mất Gốc
1. Hướng dẫn tải bảng kê 05-BK/QTT-TNCN lên phần mềm HTKK: 2.Hướng dẫn sao lưu dữ liệu trên phần mềm kế toán misa sme: 3.Hướng dẫn cách xóa chứng từ phân bổ Ccdc trên misa: 4. Lớp kế toán dành cho người mất gốc – Phần 2, K2: 5.Hướng dẫn hoạch toán mua ô tô làm TSCĐ trên Misa: 6. Hướng dẫn lập[...]