sextube

lời mách bảo của trái timTìm theo từ khóa: 

Hãy lắng nghe lời mách bảo của con tim Hãy lắng nghe lời mách bảo của con tim
Tại sao có những cuộc hôn nhân xuất phát từ tinh yêu say đắm mà chỉ được mấy năm đã đổ vỡ? Tại sao có người mà trước đây ta tưởng rằng thiếu họ thì ta không thể sống nổi mà chỉ một thòi gian sau ta lại nghĩ [...]