sextube

kỹ thuật nuôi gia cầmTìm theo từ khóa: 

Cách chăm sóc để ngan thả vườn nhanh phát triển Cách chăm sóc để ngan thả vườn nhanh phát triển
Cách chăm sóc để cho ngan thả vườn nhanh phát triển ? Điều kiện nhiệt độ, môi trường nuôi và chế độ ăn. Cách chăm sóc để ngan thả vườn nhanh phát triển *Nhiệt độ và chế độ chiếu sáng + Ngan không tự nhiên điều chỉnh được thân nhiệt trong 2 tuần đầu mới xuống chuồng, do vậy cần được đảm bảo được nhi[...]