T5, 11 / 2014 7:13 sáng | invn_admin

Theo quyết định số 66/2013 của Thủ tướng Chính phủ ban hành, liên Bộ Giáo dục và đào tạo và Bộ Tài chính vừa ban hành thông tư hướng dẫn thực hiện việc hỗ trợ chi phí học tập đối với người dân tộc thiểu số với các cơ sở giáo dục đại học. Theo […]

Theo quyết định số 66/2013 của Thủ tướng Chính phủ ban hành, liên Bộ Giáo dục và đào tạo và Bộ Tài chính vừa ban hành thông tư hướng dẫn thực hiện việc hỗ trợ chi phí học tập đối với người dân tộc thiểu số với các cơ sở giáo dục đại học.

Theo đó, mức hỗ trợ đối với sinh viên là con em đồng bào dân tộc thiểu số là bằng 60% mức lương cơ bản và được hưởng không quá 10 tháng trong một năm học. Hiện tại mức lương tối thiểu năm 2014 là 1.150.000 đồng/tháng. Sinh viên trong đối tượng được trợ cấp sẽ được hưởng 60% của 1.150.000 đồng .


THIEU SO

Hỗ trợ chi phí học tập cho sinh viên đồng bào dân tộc thiểu số


Về đối tượng nhận trợ cấp cho phí học tập là những sinh viên dân tộc thiểu số thuộc hộ nghèo hoặc hộ cận nghèo đang học tập tại các trường đại học, cao đẳng chính quy tại tất cả các cơ sở đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân.

Thông báo tuyển sinh năm 2016: Trường trung cấp y dược hà nội liên tục tuyển sinh các lớp trung cấp dược, trung cấp điều dưỡngtrung cấp y học cổ truyền học ngay vào buổi tối tại trung tâm quận Hà Đông – Hà Nội

Ngoài ra, đối tượng cử tuyển, được xét tuyển hay đào tạo liên thông, đào tạo văn bằng hai và những đối tượng đang học đại học, cao đẳng sau khi hoàn thành xong chương trình dự bị đại học và những sinh viên thuộc khối các trường quốc phòng, an ninh đều không thuộc diện được hỗ trợ của văn bản này.


anh2-d0ea6

Mức hỗ trợ cho sinh viên dân tộc thiểu số sẽ bằng 60% mức lương tối thiểu 


Mức hỗ trợ mặc dù không lớn, chỉ tính bằng 60% mức lương tối thiểu do nhà nước quy định hiện nay. Trong một năm, sinh viên hưởng không quá 10 tháng. Tuy nhiên đây là mức hỗ trợ khuyến khích học tập rất có ý nghĩa để thúc đẩy con em vùng đồng bào dân tộc thiểu số nâng cao dân trí. Đối với những trường hợp đang học, gia đình đã thoát được nghèo thì văn bản hướng dẫn quy định cần phải có giấy chứng nhận hộ đã thoát nghèo để dừng việc hỗ trợ học phí cho kỳ tiếp theo.

Chính phủ sẽ giao cho Bộ Tài chính và Bộ Giáo và đào tạo nguồn kinh phí sẽ được bổ sung vào dự toán chi sự nghiệp giáo dục đào tạo hàng năm của bộ giáo dục, do bộ giáo dục quản lý có sự tham gia của địa phương, bộ, ngành  cũng như các cơ quan trung ương.

Kể từ ngày 28/11/2014, thông tư sẽ có hiệu lực. Tuy nhiên chính sách sẽ được tiến hành bắt đầu thực hiện ngay từ 1/11/2014.

Bài viết cùng chuyên mục