Sun, 07 / 2021 | helios

Học viện Kế toán- Kiểm toán thực hành SAPP Academy được thành lập bởi những con người tâm huyết với ngành đào tạo, đặc biệt là trong lĩnh vực kế kiểm toán và tiếng Anh. Ngay từ những ngày đầu thành lập, học viện đã tiên phong đào tạo những khóa học chất lượng, tính […]Học viện Kế toán- Kiểm toán thực hành SAPP Academy được thành lập bởi những con người tâm huyết với ngành đào tạo, đặc biệt là trong lĩnh vực kế kiểm toán và tiếng Anh. Ngay từ những ngày đầu thành lập, học viện đã tiên phong đào tạo những khóa học chất lượng, tính ứng dụng cao và chi phí rất phù hợp với sinh viên như Kiểm toán thực hành với Excel, ACCA trợ giá, tiếng Anh chuyên ngành Kế toán Tài chính thực hành.

Tham Khảo chuyên mục khác:
Camnangcuocsong.edu.vn
Du lịch
Món ngon

Bài viết cùng chuyên mục