CN, 05 / 2021 7:25 sáng | invn_admin

Kênh youtube thử nghiệm đào tạo Online của dự án FMIS/MMIS Hệ thống FMIS/MMIS là chương trình phần mềm quản lý tài chính, kế toán và quản lý vật tư trên nền tảng hệ thống Oracle E-Business Suite phiên bản 12.1.3 (Oracle EBS R12 tên gọi khác của hệ thống Oracle ERP – Enterprise Resource […]Kênh youtube thử nghiệm đào tạo Online của dự án FMIS/MMIS

Hệ thống FMIS/MMIS là chương trình phần mềm quản lý tài chính, kế toán và quản lý vật tư trên nền tảng hệ thống Oracle E-Business Suite phiên bản 12.1.3 (Oracle EBS R12 tên gọi khác của hệ thống Oracle ERP – Enterprise Resource Planning – Hệ quản trị hoạch định nguồn lực doanh nghiệp) được triển khai tại Tập đoàn Điện lực Việt Nam và các đơn vị hạch toán phụ thuộc:

►EVNNPT: Tổng Công ty Truyền tải điện Quốc gia
►EVNNPC: Tổng công ty Điện lực miền Bắc
►EVNSPC: Tổng công ty Điện lực miền Nam
►EVNCPC: Tổng công ty Điện lực miền Trung
►EVNHanoi: Tổng công ty điện lực Thành phố Hồ Chí Minh
►EVNHCMC: Tổng công ty điện lực Thành phố Hà Nội
►EVNGenCo1: Tổng Công ty Phát điện 1
►EVNGenCo2: Tổng Công ty Phát điện 2
►EVNGenCo3: Tổng Công ty Phát điện 3

Kênh cung cấp các khóa Đào tạo Oracle ERP, Học Oracle EBS Online, các thay đổi của hệ thống FMISMMIS sau khi cập nhật theo Thông tư 200 (200/2014/TT-BTC) hướng dẫn chế độ kế toán Doanh nghiệp.

►►►Nội dung đào tạo bao gồm:

►Phần 1: CM – Cash Management – Phân hệ kế toán tiền
►Bài 1: Đăng nhập hệ thống

1. Đăng nhập vào hệ thống ứng dụng Oracle
2. Chọn module ứng dụng làm việc
3. Giới thiệu giao diện chức năng của module cash managerment
4. Giới thiệu thanh công cụ làm việc
5. Cách thoát khỏi chương trình

►Bài 2: Các chức năng chính của phân hệ CM

1. Giới thiệu các chức năng chính của phân hệ quản lý tiền
2. Nguyên tắc chung về lập chứng từ

►Bài 3: Nghiệp vụ chi tiền có theo dõi công nợ

1. Cách tạo chứng từ chi tiền có theo dõi công nợ
2. Cách sửa, xóa, hủy chứng từ chi tiền có theo dõi công nợ

►Bài 4: Nghiệp vụ chi tiền không theo dõi công nợ
Phần 1:
Phần 2:
Phần 3:

1. Nghiệp vụ chuyển tiền giữa các tài khoản ngân hàng
2. Nghiệp vụ chi tiền nội bộ (TK136, 336)
3. Nghiệp vụ thanh toán chi phí và các khoản khác không phát sinh thuế GTGT
4. Nghiệp vụ thanh toán chi phí có phát sinh thuế GTGT
5. Nghiệp vụ cấp phát/ chi trả nguồn vốn/các quỹ
6. Các trường hợp điều chỉnh chứng từ khi sai sót một số thông tin
7. Hướng dẫn cách xóa/ hủy chứng từ chi tiền trực tiếp không qua công nợ

►Bài 5: Nghiệp vụ thu tiền không theo dõi công nợ
Phần 1:
Phần 2:
Phần 3:

1. Nghiệp vụ ghi nhận lãi tiền gửi ngân hàng
2. Nghiệp vụ thu tiền nội bộ 136, 336
3. Nghiệp vụ tăng nguồn vốn/các quỹ
4. Nghiệp vụ thu tiền khác không phát sinh thuế GTGT
5. Nghiệp vụ thu tiền có phát sinh thuế GTGT
6. Các trường hợp điều chỉnh chứng từ khi sai sót một số thông tin
7. Hướng dẫn cách xóa/ hủy chứng từ thu tiền trực tiếp không qua công nợ

►Bài 6: Nghiệp vụ thu tiền có theo dõi công nợ

1. Cách tạo chứng từ thu tiền cho đối tượng đã phát sinh công nợ phải thu
2. Tạo chứng từ thu tiền trả trước
3. Các trường hợp điều chỉnh chứng từ khi sai sót một số thông tin
4. Xóa, hủy chứng từ thu tiền có theo dõi công nợ

►Bài 7: Nghiệp vụ thu tiền hoàn ứng

1. Cách tạo chứng từ thu tiền hoàn ứng
2. Cách hủy chứng từ thu tiền hoàn ứng

►Bài 8: Kiểm soát dữ liệu của phân hệ CM

1. Kiểm tra các chứng từ chi tiền theo dõi công nợ đang treo trên form Payment Draft
2. Kiểm tra các chứng từ thu tiền công nợ đang treo ở trạng thái Unapply
3. Kiểm tra các chứng từ chưa được hạch toán (unprocess)
4. Thực hiện đối chiếu
5. Thực đẩy dữ liệu của CM lên sổ tổng hợp ( GL)
6. Kế toán tiền thông báo việc đẩy dữ liệu thành công cho kế toán AR, AP

►Phần 2: AR – Accounts Receivable – Quản lý các khoản phải thu
►Phần 3: AP – Accounts Payable – Quản lý các khoản phải trả
►Phần 4: TA – Oracle Tax – Phân hệ quản lý thuế
►Phần 5: FA – Fixed Asset – Phân hệ quản lý tài sản cố định
►Phần 6: PM – Project Management – Phân hệ kế toán dự án
►Phần 7: INV – Inventory Management – Phân hệ quản lý kho, vật tư
►Phần 8: PO – Oracle Purchasing – Phân hệ quản lý mua sắm
►Phần 9: GL – General Ledger – Sổ cái, kế toán tổng hợp và hợp nhất báo cáo tài chính
►Phần 10: CO – Cost Management – Phân hệ Kế toán chi phí và giá thành

►Phát triển và vận hành bởi Dự án ERP – EVNICT
►Trụ sở chính: Tầng 16,17,18 Tòa nhà EVN, 11 Cửa Bắc – Quận Ba Đình – TP.Hà nội
►Điện thoại: 84 4 22225210 – Fax: 84 4 22225211
►Website:
►Facebook:

Tham Khảo chuyên mục khác:
Camnangcuocsong.edu.vn
Du lịch
Món ngon

Bài viết cùng chuyên mục