T7, 01 / 2020 12:32 chiều | invn_admin

LÝ THUYẾT CHUNG 1. Mô hình hoạt động 2. Quy định về Phần mềm kế toán KHAI BÁO THÔNG TIN CƠ SỞ 1. Cài đặt – Thông tin doanh nghiệp 2. Khai báo các chức năng hệ thống KHAI BÁO DANH MỤC – BẮT ĐẦU NHẬP LIỆU 1. Quản lý hệ thống danh mục 2. […]LÝ THUYẾT CHUNG
1. Mô hình hoạt động
2. Quy định về Phần mềm kế toán

KHAI BÁO THÔNG TIN CƠ SỞ
1. Cài đặt – Thông tin doanh nghiệp
2. Khai báo các chức năng hệ thống

KHAI BÁO DANH MỤC – BẮT ĐẦU NHẬP LIỆU
1. Quản lý hệ thống danh mục
2. Khai báo số dư đầu kỳ tài khoản, tồn kho

__________________________________________
CÔNG TY TNHH EZSOFT
■ Add: Số 11B, Cát Linh, Đống Đa, Hà Nội
■ Tel: +84 4 39.964.617 – 36.230.590
■ Support center: 19006137
■ Email: info@ezsoft.vn
■ Website:
■ Fanpage:
■ Group:

Tham Khảo chuyên mục khác:
Camnangcuocsong.edu.vn
Du lịch
Món ngon

Bài viết cùng chuyên mục