Sat, 01 / 2020 6:33 am | heliosNgày 24/7/2019, Công ty Cổ phần MISA đã ký kết hợp tác với các đại lý thuế phía Nam nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp triển khai phần mềm kế toán và hóa đơn điện tử. Sự hợp tác này đã nhận được sự đánh giá cao từ phía Cục thuế TP.HCM và Hội tư vấn thuế.

Tham Khảo chuyên mục khác:
Camnangcuocsong.edu.vn
Du lịch
Món ngon

Bài viết cùng chuyên mục