sextube

phần mềm misaTìm theo từ khóa: 

MISA 5 MISA 5
Nguyên lý kế toán, Nguyen ly ke toan, ĐỊnh khoản kế toán, Dinh khoa ke toan, Hướng dẫn định khoản kế toán, Tự học kế toán, Nguyễn Thành Nghiệp, Học kế toán, THực hành kế toán, Kế toán excel, Kế toán phần mềm, Phần mềm MISA, Thực hành MISA, Lập báo cáo tài chính, Hướng dẫn lập báo cáo tài chính, [...]
Thuế thu nhập cá nhân | MISA SME.NET 2020 Thuế thu nhập cá nhân | MISA SME.NET 2020
Giao diện nghiệp vụ này trên phần mềm MISA SME 2017 & MISA SME 2020 làm tương tự và thực hiện như nhau. Kênh Học Phần Mềm MISA xin trân trọng giới thiệu đến quý khách hàng: – Nội dung hướng dẫn: Thuế thu nhập cá nhân – Đăng ký nhận VIDEO mới: – Theo dõi trên fanpage: – [...]
Nộp bảo hiểm bằng tiền gửi | MISA SME.NET 2020 Nộp bảo hiểm bằng tiền gửi | MISA SME.NET 2020
Giao diện nghiệp vụ này trên phần mềm MISA SME 2017 & MISA SME 2020 làm tương tự và thực hiện như nhau. Kênh Học Phần Mềm MISA xin trân trọng giới thiệu đến quý khách hàng: – Nội dung hướng dẫn: Nộp bảo hiểm bằng tiền gửi – Đăng ký nhận VIDEO mới: – Theo dõi trên fanpage: [...]
Hướng dẫn Xử lý hóa đơn sai sót | MISA SME.NET 2021 Hướng dẫn Xử lý hóa đơn sai sót | MISA SME.NET 2021
Kênh Học Phần Mềm MISA xin trân trọng giới thiệu đến quý khách hàng: – Nội dung hướng dẫn: Hướng dẫn Xử lý hóa đơn sai sót trên MISA SME.NET 2021 – Đăng ký nhận VIDEO mới: – Theo dõi trên fanpage: – Tham gia cộng đồng hỗ trợ miễn phí MISA trên Facebook để trao đổi nghiệp vụ:[...]
Điều chỉnh thông tin trên hóa đơn đã phát hành | MISA SME.NET 2020 Điều chỉnh thông tin trên hóa đơn đã phát hành | MISA SME.NET 2020
Giao diện nghiệp vụ này trên phần mềm MISA SME 2017 & MISA SME 2020 làm tương tự và thực hiện như nhau. Kênh Học Phần Mềm MISA xin trân trọng giới thiệu đến quý khách hàng: – Nội dung hướng dẫn: Điều chỉnh thông tin trên hóa đơn đã phát hành – Đăng ký nhận VIDEO mới: – Theo d[...]
Mang tiền mặt gửi vào ngân hàng | MISA SME.NET 2020 Mang tiền mặt gửi vào ngân hàng | MISA SME.NET 2020
Giao diện nghiệp vụ này trên phần mềm MISA SME 2017 & MISA SME 2020 làm tương tự và thực hiện như nhau. Kênh Học Phần Mềm MISA xin trân trọng giới thiệu đến quý khách hàng: – Nội dung hướng dẫn: Mang tiền mặt gửi vào ngân hàng – Tổng đài MISA Support: – Theo dõi trên fanpage:[...]