Thu, 11 / 2019 3:45 am |– Được bác sĩ nhi đồng tư vấn trực tiếp nhanh chóng đơn giản thông qua Globedr
– Được các bác sĩ trưởng khoa cố vấn duyệt qua nội dung câu tư vấn của bác sĩ
– Giải đáp các vấn đề liên quan đến sức khỏe nhi nhanh chóng dễ dàng

source

Bài viết cùng chuyên mục