sextube

thanhthinhbuiTìm theo từ khóa: 

Chạy quảng cáo Google Adwords hiệu quả 2020 (Giao diện mới) Chạy quảng cáo Google Adwords hiệu quả 2020 (Giao diện mới)
Chạy quảng cáo Google Adwords hiệu quả 2021 ► Link bài viết: Nội dung bài học: – Cách tạo tài khoản Google Adwords giao diện mới nhất. – Cách thêm phương thức thanh toán cho Google Adwords. – 3 loại đối sánh từ khoá cơ bản. – Hướng dẫn chọn vị trí quảng cáo Google Adwords.[...]
Hướng dẫn chạy quảng cáo Facebook hiệu quả 2020 Hướng dẫn chạy quảng cáo Facebook hiệu quả 2020
Hướng dẫn chạy quảng cáo Facebook hiệu quả 2020 Link bài viết: Nội dung bài giảng: – Tư duy đúng đắn khi chạy quảng cáo Facebook. – Cách tạo Fanpage quảng cáo Facebook. – Hướng dẫn tạo tài khoản quảng cáo Facebook. – Hướng dẫn lựa chọn mục tiêu khi quảng cáo Facebook. R[...]