sextube

thanh long 1 tháng tuổiTìm theo từ khóa: 

Cách chăm sóc cây thanh long 1 tháng tuổi trong mùa mưa | VTC16 Cách chăm sóc cây thanh long 1 tháng tuổi trong mùa mưa | VTC16
VTC16 | Trồng thanh long trên đất lúa kém hiệu quả là mô hình mới. Nhưng lại đang được rất nhiều bà con trên vùng đất mặn đầu tư trồng. Với những vùng chuyên trồng loại cây này, việc chăm sóc cây mới trồng 1 tháng tuổi đã khó 1 thì trồng thanh long trên đất mặn khó gấp 2 lần. Nhất là trong mùa mưa [...]