sextube

take care your child after vaccinationTìm theo từ khóa: 

Hướng dẫn chăm sóc trẻ sau tiêm chủng Hướng dẫn chăm sóc trẻ sau tiêm chủng
Phim hoạt hình ngắn hướng dẫn cha mẹ, và người chăm sóc trẻ dưới 2 tuổi những điều cần biết và làm sau khi đưa trẻ đi chủng: – Sau khi tiêm vắc xin, cần để trẻ ở lại điểm tiêm chủng ít nhất 30 phút, để được cán bộ y tế ortiêm chủng theo dõi và kịp thời xử lý nếu có những phản ứng bất thường x[...]