sextube

SuckhoeTVTìm theo từ khóa: 

Bột sắn dây hạ sốt cho trẻ – PGS. TS Hồ Bá Do tư vấn Bột sắn dây hạ sốt cho trẻ – PGS. TS Hồ Bá Do tư vấn
ST Media ➤ Subscribe: Sắn dây hay còn gọi là cát căn, cam cát căn, phấn cát, củ dây có tên khoa học là Pueraria thomsoni Benth, eraria triloba Mak., Dolichos spicatus Grag. thuộc họ Cánh bướm, Fabaceae pilionaceae. Theo tài liệu cổ có ghi: Cát căn vị ngọt, cay, tính bình. Hoa sắn dây vị ngọt, tính[...]