sextube

sức khỏe tiền hôn nhânTìm theo từ khóa: 

Chăm sóc sức khỏe sinh sản cho trẻ em gái vị thành niên Chăm sóc sức khỏe sinh sản cho trẻ em gái vị thành niên
Trẻ em gái là đối tượng dễ bị tổn thương, phải gánh chịu rất nhiều rủi ro và cần được bảo vệ trong mọi hoàn cảnh; trong đó có vấn đề về chăm sóc sức khỏe sinh sản, bởi đây là yếu tố quan trọng góp phần thực hiện có hiệu quả công tác DS-KHHGĐ, nâng cao chất lượng dân số. Trẻ em gái vị thành niên hiệ[...]