sửa số dư đầu kỳ trên misaTìm theo từ khóa: 

Hướng dẫn nhập số dư ban đầu trên phần mềm kế toán misa/Lớp kế toán cho người mới bắt đầu

17/12/2019 | Tin tức