sextube

sử dụng misaTìm theo từ khóa: 

ĐÀO TẠO MISA THÁNG 9 (12/9/2020) | Phần mềm MISA SME.NET ĐÀO TẠO MISA THÁNG 9 (12/9/2020) | Phần mềm MISA SME.NET
Buổi đào tạo trực tuyến MIỄN PHÍ phần mềm kế toán MISA SME.NET, ngày 12/9/2020. ★ Đăng ký nhận VIDEO mới: ★ Tham gia Cộng đồng hỗ trợ MISA để được giao lưu và trả lời trực tiếp từ giảng viên MISA: ★ Xem ngay hướng dẫn sử dụng online tại: Nội dung chương trình đào tạo: Giảng viên MISA: Lê Bão Sơn,[...]
ĐÀO TẠO MISA THÁNG 9 (26/9/2020) | Phần mềm MISA SME.NET ĐÀO TẠO MISA THÁNG 9 (26/9/2020) | Phần mềm MISA SME.NET
Buổi đào tạo trực tuyến MIỄN PHÍ phần mềm kế toán MISA SME.NET, ngày 26/9/2020. ★ Đăng ký nhận VIDEO mới: ★ Tham gia Cộng đồng hỗ trợ MISA để được giao lưu và trả lời trực tiếp từ giảng viên MISA: ★ Xem ngay hướng dẫn sử dụng online tại: Nội dung chương trình đào tạo: Giảng viên MISA: Lê Bão Sơn,[...]
Các kênh hỗ trợ MISA trên phần mềm MISA SME.NET Các kênh hỗ trợ MISA trên phần mềm MISA SME.NET
Kênh Học Phần Mềm MISA xin trân trọng giới thiệu đến quý khách hàng: – Nội dung hướng dẫn: Các kênh hỗ trợ MISA trên phần mềm MISA SME.NET – Tài liệu hướng dẫn: —————————————- – Đăng ký nhận VIDEO mới: &[...]
Tính GIÁ THÀNH theo CÔNG TRÌNH, VỤ VIỆC TT133 trên MISA SME.NET Tính GIÁ THÀNH theo CÔNG TRÌNH, VỤ VIỆC TT133 trên MISA SME.NET
Kênh Học Phần Mềm MISA xin trân trọng giới thiệu đến quý khách hàng: – Nội dung hướng dẫn: Tính GIÁ THÀNH theo CÔNG TRÌNH, VỤ VIỆC TT133 trên MISA SME.NET – Tài liệu hướng dẫn Nhập số dư ban đầu: —————————————[...]
ĐÀO TẠO PHẦN MỀM KẾ TOÁN MISA NGÀY 06/02/2021 | MISA SME.NET 2021 ĐÀO TẠO PHẦN MỀM KẾ TOÁN MISA NGÀY 06/02/2021 | MISA SME.NET 2021
Livestream: Buổi đào tạo trực tuyến MIỄN PHÍ phần mềm kế toán MISA SME.NET 2021 Thời gian: 8h30, ngày 06/02/2021 CHUẨN BỊ TRƯỚC KHI HỌC: – Bài tập thực hành MISA SME 2021: – Dữ liệu mẫu: (Cách phục hồi dữ liệu demo: – Nếu video bị mờ, Anh/Chị chỉnh lại độ phân giải video theo thư[...]
ĐÀO TẠO PHẦN MỀM KẾ TOÁN MISA NGÀY 30/01/2021 | MISA SME.NET 2021 ĐÀO TẠO PHẦN MỀM KẾ TOÁN MISA NGÀY 30/01/2021 | MISA SME.NET 2021
Livestream: Buổi đào tạo trực tuyến MIỄN PHÍ phần mềm kế toán MISA SME.NET 2021 Thời gian: 8h30, ngày 30/1/2021 CHUẨN BỊ TRƯỚC KHI HỌC: – Bài tập thực hành MISA SME 2021: – Dữ liệu mẫu: (Cách phục hồi dữ liệu demo: – Nếu video bị mờ, Anh/Chị chỉnh lại độ phân giải video theo thướ[...]
ĐÀO TẠO PHẦN MỀM KẾ TOÁN MISA NGÀY 23/01/2021 | MISA SME.NET 2021 ĐÀO TẠO PHẦN MỀM KẾ TOÁN MISA NGÀY 23/01/2021 | MISA SME.NET 2021
Livestream: Buổi đào tạo trực tuyến MIỄN PHÍ phần mềm kế toán MISA SME.NET 2021 Thời gian: 8h30, ngày 23/1/2021 CHUẨN BỊ TRƯỚC KHI HỌC: – Bài tập thực hành MISA SME 2021: – Dữ liệu mẫu: – Nếu video bị mờ, Anh/Chị chỉnh lại độ phân giải video theo thướng dẫn: ★ Đăng ký nhận VIDEO[...]
ĐÀO TẠO PHẦN MỀM KẾ TOÁN MISA NGÀY 27/02/2021 | MISA SME.NET 2021 ĐÀO TẠO PHẦN MỀM KẾ TOÁN MISA NGÀY 27/02/2021 | MISA SME.NET 2021
Livestream: Buổi đào tạo trực tuyến MIỄN PHÍ phần mềm kế toán MISA SME.NET 2021 Thời gian: 8h30, ngày 27/02/2021 THAM GIA QUA ZOOM TẠI: Hoặc ID: 9405254190 Pass: sme2021 CHUẨN BỊ TRƯỚC KHI HỌC: – Bài tập thực hành MISA SME 2021: – Dữ liệu mẫu: (Cách phục hồi dữ liệu demo: – Nếu v[...]
ĐÀO TẠO MISA THÁNG 8 – Buổi 1 (21/8/2020) | Phần mềm MISA SME.NET ĐÀO TẠO MISA THÁNG 8 – Buổi 1 (21/8/2020) | Phần mềm MISA SME.NET
Buổi đào tạo trực tuyến MIỄN PHÍ phần mềm kế toán MISA SME.NET, Buổi 1 ngày 21/8/2020. ★ Đăng ký nhận VIDEO mới: ★ Tham gia Cộng đồng hỗ trợ MISA để được giao lưu và trả lời trực tiếp từ giảng viên MISA ★ Xem ngay hướng dẫn sử dụng online tại: Nội dung chương trình đào tạo: Giảng viên MISA: Lê Bão[...]