sextube

sqlTìm theo từ khóa: 

Bài 1 – Bài giảng SQL trong Excel – Tạo báo cáo động trong Excel và Add-in A-Tools – Nguyễn Duy Tuân Bài 1 – Bài giảng SQL trong Excel – Tạo báo cáo động trong Excel và Add-in A-Tools – Nguyễn Duy Tuân
Đây là phương pháp làm Excel hoàn toàn mới với trên thế giới. Được tạo theo tư duy mới, không dùng nhiều hàm hay các thủ thuật mà chỉ cần học hàm BS_SQL() với 6 từ khóa chính của ngôn ngữ SQL để trích lọc nhiều điều kiện rất ngắn gọn và khoa học, dễ hiểu. Học Add-in A-Tools kết hợp ngôn ngữ SQL tro[...]
Lập trình phần mềm nhanh và chuyên nghiệp cùng Bluesofts Framework Lập trình phần mềm nhanh và chuyên nghiệp cùng Bluesofts Framework
Công ty Cổ phần BLUESOFTS là doanh nghiệp lập trình phần mềm và Đào tạo chuyên nghiệp. Video này tôi muốn giới thiệu nền tảng lập trình phần mềm chuyên nghiệp của chúng tôi – BLUESOFTS FRAMEWORK. Lập trình chuyên nghiệp trong một doanh nghiệp lớn với nhiều dự án không thể tạo từng dòng code, [...]
Liên kết dữ liệu từ phần mềm kế toán FAST, MISA vào Excel bằng Add-in A-Tools  – Nguyễn Duy Tuân Liên kết dữ liệu từ phần mềm kế toán FAST, MISA vào Excel bằng Add-in A-Tools – Nguyễn Duy Tuân
Dù bạn đang sử dụng các phần mềm kế toán, bán hàng, nhân sự, quản lý kho hiện đại đến đâu thì nhu cầu cần lấy dữ liệu vào Excel là rất cần thiết để làm các báo cáo phân tích, báo cáo quản trị,… Với Add-in A-Tools cho phép chúng ta liên kết tới các CSDL của các phần mềm như FAST, MISA, BS Silv[...]