sextube

mônTìm theo từ khóa: 

[Kế toán thuế – P10] Cách tính các bậc thuế môn bài 2014 [Kế toán thuế – P10] Cách tính các bậc thuế môn bài 2014
Thuế môn bài là sắc thuế trực thu và thường là định ngạch đánh vào giấy phép kinh doanh của các doanh nghiệp. Thuế môn bài được thu vào đầu năm tài chính và gồm có 4 bậc thuế. ========== Kế Toán Việt Hưng là đơn vị Đào tạo thực hành kế toán online số 1 Việt Nam. Giáo viên là các kế toán trưởng, kế [...]