sextube

mang thai đọc kinh địa tạngTìm theo từ khóa: 

Kinh Địa Tạng Tốt Cho Mẹ Và Bé – Hãy Nghe Để Giải Nghiệp Rất Linh Nghiệm – Đại Đức  Thích Trí Thoát Kinh Địa Tạng Tốt Cho Mẹ Và Bé – Hãy Nghe Để Giải Nghiệp Rất Linh Nghiệm – Đại Đức Thích Trí Thoát
Phương pháp dạy bảo thai nhi Phật giáo hướng dẫn chúng ta phương pháp, trong vòng bảy ngày, sớm đọc tụng bộ kinh bất khả tư nghì này. Tốt nhất là đọc sớm. Khi biết có thai liền nên đọc, mỗi ngày đọc tụng một bộ kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện, hoặc niệm nghìn câu danh hiệu Bồ Tát Địa Tạng. Cần phải[...]