sextube

macbook loi khi chay ung dungTìm theo từ khóa: 

Mẹo cài đặt phần mềm trên Mac OS X Mẹo cài đặt phần mềm trên Mac OS X
Mẹo cài đặt phần mềm trên Mac OS X Nếu bạn nào đang sử dụng hệ điều hành Mac OS X thì chắc chắn bạn sẽ quan tâm hoặc sẽ gặp lỗi này. Tuy nhiên không phải bạn nào cũng biết cách để sửa hoặc bạn nghĩ có thể đó là do lỗi của ứng dụng. “can’t be opened because it is from an unidentified dev[...]