sextube

mẫu phiếu kế toán theo thông tư 133Tìm theo từ khóa: 

PHIẾU KẾ TOÁN|PHẦN MỀM KẾ TOÁN EXCEL THÔNG TƯ 133|PHẦN 4 PHIẾU KẾ TOÁN|PHẦN MỀM KẾ TOÁN EXCEL THÔNG TƯ 133|PHẦN 4
PHIẾU KẾ TOÁN Phần mềm kế toán excel TT 133: Website: FB: Phiếu kế toán là chứng từ kế tóan, do kế tóan lập, căn cứ vào đó để kế tóan( người lập) hoặc kế tóan phần hành khác nhận được hạch tóan các nghiệp vụ vào sổ, vào NKCT, vào Bảng kê Phiếu kế tóan khác phiếu khác là có thể có hoặc kh[...]