sextube

lưu ýTìm theo từ khóa: 

Cách lập bảng kê hóa đơn, chứng từ hàng hóa, dịch vụ mua vào mấu 01 2 GTGT Cách lập bảng kê hóa đơn, chứng từ hàng hóa, dịch vụ mua vào mấu 01 2 GTGT
Điều chỉnh bổ sung hồ sơ và quyết định thanh tra thuế  Hướng dẫn cách lập Tờ khai thuế GTGT mẫu 01 GTGT  Cách kê khai thuế GTGT theo quý và theo tháng  Thuế TNCN đối với hợp đồng thuê khoán nhân công  Tiền thưởng tết có được tính vào cp được trừ khi tính thuế TNDN, TNCN  DN tạm ngừng kinh doanh có [...]
LẬP BÁO CÁO TÀI CHÍNH THEO THÔNG TƯ 200 NHƯ THẾ NÀO CHO ĐÚNG LẬP BÁO CÁO TÀI CHÍNH THEO THÔNG TƯ 200 NHƯ THẾ NÀO CHO ĐÚNG
Kinh nghiệm quyết toán thuế khi có quyết định của cơ quan thuế  Xử lý tiền mặt ảo trên sổ sách kế toán  Xử lý hàng tồn kho quá nhiều so với thực tế  Những lưu ý về hóa đơn trong năm 2017  Hướng dẫn cách kê khai bổ sung điều chỉnh thuế GTGT  Chế biến chi phí khi công ty không có xe ô tô  Hướng dẫn c[...]
Cách kiểm tra sổ sách, trước khi nên báo cáo tài chính Cách kiểm tra sổ sách, trước khi nên báo cáo tài chính
Các sai phạm thường gặp khi thanh kiểm tra thuế  Kiểm tra báo cáo tài chính trước khi nộp  Bảng cân đối số phát sinh cách lập và kiểm tra  Cách kiểm tra sổ sách, trước khi nên báo cáo tài chính Kiểm tra báo cáo tài chính trước khi nộp  Báo cáo sử dụng chứng từ khấu trừ thuế TNCN mẫu CTT25 AC  Lịch [...]