sextube

Lớp kế toán thực hànhTìm theo từ khóa: 

[Kế toán thuế – P56] Cách lập tờ khai thuế môn bài năm 2016 [Kế toán thuế – P56] Cách lập tờ khai thuế môn bài năm 2016
Thuế môn bài là một loại thuế thu trực tiếp doanh nghiệp, căn cứ vào đăng ký kinh doanh của các doanh nghiệp và các cơ sở kinh doanh. Thuế môn bài (thuế MB) được CQ thuế thực hiện thu hàng năm, số mức thuế phân theo bậc, dựa vào số vốn điều lệ đăng ký kinh doanh hoặc doanh thu của năm kinh doanh li[...]