sextube

lớp học kế toán thực tếTìm theo từ khóa: 

Học Kế Toán Thực Tế cho người Mới Bắt Đầu – Người Chưa Biết Kế Toán Học Kế Toán Thực Tế cho người Mới Bắt Đầu – Người Chưa Biết Kế Toán
Một buổi sửa bài tập kế toán cho các bạn lớp Kế toán cho người mới bắt đầu. – Lớp có cả các bạn sinh viên năm cuối các khối ngành khác kế toán, có cả các bạn ra trường lâu rồi, nay muốn học lại kiến thức, cũng có những anh chị là chủ doanh nghiệp đi học để theo dõi tình hình doanh nghiệp. [...]