sextube

LOGIVANTìm theo từ khóa: 

|LOGIVAN LÀ?| Giới thiệu Công ty Công nghệ vận tải LOGIVAN |LOGIVAN LÀ?| Giới thiệu Công ty Công nghệ vận tải LOGIVAN
Chi phí logistics của Việt Nam hiện đang thuộc top cao nhất trong khu vực và thế giới, chiếm tới 21% GDP (~47 tỷ USD) và tỷ lệ xe rỗng chiều về lên đến 70%. Đây là một bài toán nan giải dành cho tất cả các doanh nghiệp và đòi hỏi nhiều nguồn lực để nghiên cứu, xây dựng các phần mềm ứng dụng công ng[...]