sextube

locationTìm theo từ khóa: 

Nhập xuất hàng hóa theo lệnh nhập, lệnh xuất – Phần mềm quản lý kho BS Silver Nhập xuất hàng hóa theo lệnh nhập, lệnh xuất – Phần mềm quản lý kho BS Silver
Khi doanh nghiệp thực hiện việc nhập xuất theo quy trình tuần tự bắt đầu từ việc tạo lệnh nhập, lệnh xuất, từ các lệnh này bộ phần kho mới tạo phiếu nhập hoặc phiếu xuất. Làm thế nào để quản lý chặt chẽ quá trình thực hiện lệnh, theo dõi số lượng trên lệnh và số lượng thực nhập, thực xuất? Để quản [...]
Quản lý hàng hóa theo theo lô và hạn sử dụng – Phần mềm quản lý kho BS Silver Quản lý hàng hóa theo theo lô và hạn sử dụng – Phần mềm quản lý kho BS Silver
Khi một mặt hàng cần theo dõi theo từng lô nhập của nhà sản xuất, như các hàng thực phẩm, điện tử, thuốc uống thì việc quản lý từng lô sản xuất khi nhập là quan trọng. Khi xuất kho người quản lý hàng cần biết xuất lô nào trước lô nào sau dựa trên hạn sử dụng để tránh hàng hóa quá hạn sử dụng, việc [...]
Phần mềm quản lý kho chuyên nghiệp BS Silver Phần mềm quản lý kho chuyên nghiệp BS Silver
Phần mềm quản lý kho chuyên nghiệp BS Silver cung cấp đầy đủ các sổ sách quản lý hàng hóa như các sổ tổng hợp, thẻ kho, phiếu nhập, xuất theo mẫu chuẩn của Bộ tài chính. Ngoài ra phần mềm cung cấp phong phú các dạng biểu đồ giúp cho nhà quản lý nắm bắt nhanh sự biến động về nhập xuất theo các mục đ[...]