sextube

lệnh xuấtTìm theo từ khóa: 

Nhập xuất hàng hóa theo lệnh nhập, lệnh xuất – Phần mềm quản lý kho BS Silver Nhập xuất hàng hóa theo lệnh nhập, lệnh xuất – Phần mềm quản lý kho BS Silver
Khi doanh nghiệp thực hiện việc nhập xuất theo quy trình tuần tự bắt đầu từ việc tạo lệnh nhập, lệnh xuất, từ các lệnh này bộ phần kho mới tạo phiếu nhập hoặc phiếu xuất. Làm thế nào để quản lý chặt chẽ quá trình thực hiện lệnh, theo dõi số lượng trên lệnh và số lượng thực nhập, thực xuất? Để quản [...]