sextube

lập thời khóa biểuTìm theo từ khóa: 

Hướng dẫn sử dụng hệ thống quản lý Trung tâm Ngoại ngữ Hướng dẫn sử dụng hệ thống quản lý Trung tâm Ngoại ngữ
Các chức năng lớn của Hệ thống bao gồm: 1. Thời khóa biểu (Lập tự động theo tuần, kiểm tra trùng lặp giáo viên, phòng học, tự động cập nhật tỷ lệ giáo viên nước ngoài, liệt kê danh sách giáo viên và phòng học đang còn trống để hỗ trợ lập thời khóa biểu…) 2. Quản lý ghi danh học viên (Quản lý [...]