sextube

lập biên bản hủy hóa đơnTìm theo từ khóa: 

Mẫu biên bản hủy hóa đơn theo thông tư 39 mới nhất 2017 Mẫu biên bản hủy hóa đơn theo thông tư 39 mới nhất 2017
Các trường hợp sai sót phải lập mẫu biên bản hủy hóa đơn theo thông tư 39 năm 2014 gồm có: in thử bị sai, trùng, hỏng; trường hợp không được chỉnh, sửa mà phải hủy; đơn vị đã in hóa đơn nhưng không dùng nữa. Hai bên phải cam kết về việc không thực hiện khai thuế GTGT với các hóa đơn đã hủy theo biê[...]