sextube

LanguageTìm theo từ khóa: 

Chứng chỉ tiếng Anh STARTERS, MOVERS, FLYERS giúp bé phát triển 4 kỹ năng tiếng Anh hiệu quả Chứng chỉ tiếng Anh STARTERS, MOVERS, FLYERS giúp bé phát triển 4 kỹ năng tiếng Anh hiệu quả
Khi bé học, chuẩn bị cho kỳ thi lấy 3 chứng chỉ tiếng Anh: Starters, Movers, Flyers từ Cambridge English, tiếng Anh không chỉ là một môn học mà còn là một niềm vui khi mỗi ngày bé được nói, được nghe, được viết, được đọc để có thể làm quen và phát triển 4 kỹ năng tiếng Anh thật hiệu quả. Đây sẽ là [...]
3000+ Common English Words with British Pronunciation 3000+ Common English Words with British Pronunciation
​‌‍‎ 3143 most frequent english words with british sound, randomly presented. Knowing this vocabulary will permit you to understand at least 85% of any written or spoken english text. American english version: The list of words is available here: (same order as in the video). *** NEW *** 2015-12-[...]
3000+ Common English Words with Pronunciation 3000+ Common English Words with Pronunciation
​‌‍‎ 3134 most frequent english words with sound (american pronunciation), randomly presented. Knowing this vocabulary will permit you to understand at least 85% of any written or spoken english text. ► TRANSLATIONS AS SUBTITLES Enable the captions clicking the CC button and then choose a language [...]