sextube

LÀM SAO CHO CON BÚTìm theo từ khóa: 

CHẾT CƯỜI VỚI CÁCH CHĂM CON NÀY- BÉ TẬP NÓI LÚC BA THÁNG TUỔI CHẾT CƯỜI VỚI CÁCH CHĂM CON NÀY- BÉ TẬP NÓI LÚC BA THÁNG TUỔI
Những phương pháp mẹ Amberlee đã áp dụng thành công để 3 tháng #nuôi_con_không_phải #là_một_cuộc_chiến 8 tuần:✅ con đã #tự_chơi, #tự_ngủ cùng một chỗ mà không cần bồng bế ✅ Con hầu như chỉ khóc khi đói và thời gian còn lại ngủ, chơi và cười cười cười 😆😆😆 ✅ Con đã #cầm_bình_[...]