sextube

kỹ thuật trồng trọtTìm theo từ khóa: 

Kinh nghiệm chăm sóc nho giai đoạn kinh doanh Kinh nghiệm chăm sóc nho giai đoạn kinh doanh
Sau khi trồng từ 10 – 12 tháng bà con có thể tiến hành xử lý cho cây ra hoa đậu trái. Giai đoạn này được xem là gia đoạn quan trọng có ý nghĩa quyết định tới 90% năng suất và chất lượng nho sau này. Do đó trong thời điểm này bà con cần áp dụng các biện pháp chăm sóc đặc biệt. ======================[...]