sextube

khối lượng công tácTìm theo từ khóa: 

Phần mềm Quản lý dự án xây dựng PMS 6.0 dành cho chủ đầu tư Phần mềm Quản lý dự án xây dựng PMS 6.0 dành cho chủ đầu tư
PMS (Project Management System) là giải pháp quản lý thông tin dự án xây dựng. PMS thích hợp cho khách hàng là Chủ đầu tư, Ban quản lý dự án và tổ chức tư vấn quản lý dự án theo quy định của luật pháp Việt Nam. Chỉ cần nhập thông tin đầu vào đơn giản, phần mềm tự động xuất ra các văn bản và báo cáo[...]