sextube

khóa học phần mềm kế toán misaTìm theo từ khóa: 

HỌC PHẦN MỀM KẾ TOÁN MISA thực hành lên sổ sách, lập BCTC HỌC PHẦN MỀM KẾ TOÁN MISA thực hành lên sổ sách, lập BCTC
Hướng dẫn tự học phần mềm kế toán Misa SME.NET 2015 mới nhất để lên sổ sách và lập Báo cáo tài chính – Các nghiệp vụ chính của Video dạy học kế toán Misa: + Hướng dẫn tạo dữ liệu kế toán + Hướng dẫn nhập khẩu các danh mục vào Misa + Nghiệp vụ chi tiền tạm ứng cho nhân viên + Nghiệp vụ điều ch[...]