sextube

kho sản xuấtTìm theo từ khóa: 

Nhập liệu nhanh chứng từ sản xuất trong Excel cùng Add-in A-Tools Nhập liệu nhanh chứng từ sản xuất trong Excel cùng Add-in A-Tools
Những khó khăn trong nhập dữ liệu về kho: – Những nghiệp vụ về nhập, xuất, điều chuyển thường có nhiều dòng dữ liệu tương ứng với nhiều mã hàng và phải nhập từng dòng riêng lẻ nên sẽ mất nhiều thời gian – Việc ứng dụng hàm Vlookup để nhặt ra những thông tin tự động như: Tên hàng, đơn vị[...]