sextube

khấu trừ thuế GTGTTìm theo từ khóa: 

Tự học Misa: Kê khai thuế GTGT trên Misa |BÀI 12 Tự học Misa: Kê khai thuế GTGT trên Misa |BÀI 12
Bài 12: Hướng dẫn thao tác, trình tự để kê khai thuế GTGT (dựa trên thông tin hóa đơn) trên phần mềm Misa. – Lập bảng kê hóa đơn mua vào – Lập bảng kê hóa đơn bán ra – Kiểm tra các hóa đơn kê thiếu thông tin không lên bảng kê Tham Khảo chuyên mục khác: – Camnangcuocsong.edu.[...]