sextube

khai báo công cụ dụng cụTìm theo từ khóa: 

[Kế toán Tổng hợp – P5] Khai báo, phân bổ công cụ dụng cụ trên phần mềm Misa 2015 [Kế toán Tổng hợp – P5] Khai báo, phân bổ công cụ dụng cụ trên phần mềm Misa 2015
Sau khi hạch toán lên BCTC cuối năm, cùng với các sổ sách và báo các khác, kế toán cần phải in Bảng tính phân bổ CCDC của 1 năm để quyết toán vào cuối năm. Sang đầu năm sau, kế toán căn cứ vào Bảng tính phân bổ CCDC cuối năm trước lấy số lượng, nguyên giá và giá trị phân bổ còn lại của công cụ dụn[...]