sextube

kết xuất tờ khai thuế dạng xmlTìm theo từ khóa: 

Cách kết xuất tờ khai thuế ra file XML để gửi qua mạng Cách kết xuất tờ khai thuế ra file XML để gửi qua mạng
Hướng dẫn kết xuất tờ khai thuế dạng XML để kê khai thuế qua mạng Từ 05/2015 cơ quan thuế chỉ tiếp nhận hồ sơ thuế qua mạng ở dạng file XML. Vì vậy kế toán muốn kê khai thuế quan mạng cần phải chuyển tất cả dữ liệu về dạng file XML Chi tiết việc kết xuất các tờ khai thuế trên phần mềm HTKK ra file [...]