sextube

kết quả kinh doanhTìm theo từ khóa: 

Tự học Misa: Hướng dẫn kết chuyển cuối kỳ xác định KQKD |BÀI 15 Tự học Misa: Hướng dẫn kết chuyển cuối kỳ xác định KQKD |BÀI 15
Hướng dẫn các nghiệp vụ kế toán cuối kỳ kết chuyển xác định kết quả kinh doanh và thao tác trên phần mềm kế toán Misa. + Kết chuyển xác định kết quả kinh doanh trước thuế + Tính và lập tờ khai quyết toán thuế TNDN trên phần mềm + Hạch toán Chi phí thuế TNDN + Kết chuyển xác định kết quả kinh doanh [...]