sextube

kết nối máy trong mạng LANTìm theo từ khóa: 

Phần mềm kế toán Metadata Accounting – Kết nối máy chủ  – máy trạm Phần mềm kế toán Metadata Accounting – Kết nối máy chủ – máy trạm
Các cách kết nối dữ liệu từ máy trạm tới máy chủ trong phần mềm kế toán Metadata Accounting ☼ Trường hợp 1: Máy chủ chia sẻ dữ liệu qua mạng LAN ►Kiểm tra mạng giữa 2 máy ► Chia sẻ dữ liệu máy chủ ► Kết nối từ máy trạm sang máy chủ theo cấu trúc: \Tên máy chủ (hoặc IP máy chủ)Ổ lưu trữ:Thư mục lưu [...]