sextube

kế toán trưởngTìm theo từ khóa: 

Hội thảo chuyên đề tổ chức bộ máy kế toán chuyên nghiệp Hội thảo chuyên đề tổ chức bộ máy kế toán chuyên nghiệp
Chuyên đề: Tổ chức bộ máy kế toán chuyên nghiệp 💢 Nội dung: Nên tách biệt hay gộp chung 3 chức năng ghi nhận – kiểm soát – báo cáo. 💢 Hội thảo tiếp theo sẽ tổ chức vào ngày 09/07/2019 chủ đề: Hành trình từ kế toán đến giám đốc tài chính 💢 Phí tham dự: Học viên Cl[...]