hướng dẫn sử dụng onlineTìm theo từ khóa: 

Kiểm tra Báo cáo tình hình tài chính trên MISA Mimosa.NET

17/08/2021 | Tin tức
Kiểm tra Bảng cân đối số phát sinh trên MISA Mimosa.NET

Kiểm tra Bảng cân đối số phát sinh trên MISA Mimosa.NET

14/08/2021 | Tin tức
Rút dự toán tạm ứng đã cấp bằng tiền mặt | MISA MIMOSA.NET 2020

Rút dự toán tạm ứng đã cấp bằng tiền mặt | MISA MIMOSA.NET 2020

11/08/2021 | Tin tức
Nhận dự toán bổ sung | MISA MIMOSA.NET 2020

Nhận dự toán bổ sung | MISA MIMOSA.NET 2020

01/08/2021 | Tin tức
Tải và cài đặt phần mềm | MISA MIMOSA.NET 2020

Tải và cài đặt phần mềm | MISA MIMOSA.NET 2020

17/07/2021 | Tin tức
Hướng dẫn tổng quan sử dụng phần mềm trên MISA SalaGov | Phần mềm quản lý tiền lương

Hướng dẫn tổng quan sử dụng phần mềm trên MISA SalaGov | Phần mềm quản lý tiền lương

03/07/2021 | Tin tức
S11-H Sổ quỹ tiền mặt lên SAI số liệu trên MISA Mimosa.NET

S11-H Sổ quỹ tiền mặt lên SAI số liệu trên MISA Mimosa.NET

02/07/2021 | Tin tức
Điều chỉnh dự toán | MISA MIMOSA.NET 2020

Điều chỉnh dự toán | MISA MIMOSA.NET 2020

02/07/2021 | Tin tức
Hủy dự toán | MISA MIMOSA.NET 2020

Hủy dự toán | MISA MIMOSA.NET 2020

29/06/2021 | Tin tức
Nhận dự toán đầu năm | MISA MIMOSA.NET 2020

Nhận dự toán đầu năm | MISA MIMOSA.NET 2020

24/06/2021 | Tin tức