Hướng dẫn kê khai bổ sung điều chỉnh thuế giá trị gia tăngTìm theo từ khóa: 

Hướng dẫn kê khai bổ sung điều chỉnh thuế giá trị gia tăng – GTGT

09/01/2020 | Tin tức