sextube

hạn sử dụngTìm theo từ khóa: 

Quản lý hàng hóa theo theo lô và hạn sử dụng – Phần mềm quản lý kho BS Silver Quản lý hàng hóa theo theo lô và hạn sử dụng – Phần mềm quản lý kho BS Silver
Khi một mặt hàng cần theo dõi theo từng lô nhập của nhà sản xuất, như các hàng thực phẩm, điện tử, thuốc uống thì việc quản lý từng lô sản xuất khi nhập là quan trọng. Khi xuất kho người quản lý hàng cần biết xuất lô nào trước lô nào sau dựa trên hạn sử dụng để tránh hàng hóa quá hạn sử dụng, việc [...]