giá thành misaTìm theo từ khóa: 

Hướng dẫn tính giá thành đơn hàng theo Thông tư 133

28/07/2021 | Tin tức
Tính GIÁ THÀNH CÔNG TRÌNH, VỤ VIỆC theo TT200 trên MISA SME.NET

Tính GIÁ THÀNH CÔNG TRÌNH, VỤ VIỆC theo TT200 trên MISA SME.NET

23/07/2021 | Tin tức
ĐÀO TẠO MISA THÁNG 8 – Buổi 1 (7/8/2020) | Phần mềm MISA SME.NET

ĐÀO TẠO MISA THÁNG 8 – Buổi 1 (7/8/2020) | Phần mềm MISA SME.NET

04/05/2021 | Tin tức
Bài 12: Hướng dẫn phân hệ GIÁ THÀNH P2 – Công trình vụ việc, đơn hàng, hợp đồng – Khóa đào tạo…

Bài 12: Hướng dẫn phân hệ GIÁ THÀNH P2 – Công trình vụ việc, đơn hàng, hợp đồng – Khóa đào tạo…

09/01/2020 | Tin tức
Bài 11: Hướng dẫn phân hệ GIÁ THÀNH P1 – PP giản đơn – hệ số tỷ lệ – Khóa đào tạo Online Miễn phí

Bài 11: Hướng dẫn phân hệ GIÁ THÀNH P1 – PP giản đơn – hệ số tỷ lệ – Khóa đào tạo Online Miễn phí

21/12/2019 | Tin tức