chuyển dữ liệu để máy trạm trở thành máy chủ trên MISATìm theo từ khóa: