sextube

cach hach toan the vang laiTìm theo từ khóa: 

[Kế toán thuế – P11] Cách hạch toán Thuế vãng lai – Lamketoan.vn [Kế toán thuế – P11] Cách hạch toán Thuế vãng lai – Lamketoan.vn
Thuế vãng lai là số tạm tính phải nộp tính trên doanh thu của từng công trình. Khi có công trình phát sinh hóa đơn thì chủ đầu tư tự trừ % thuế vãng lai và bù trừ vào công nợ. Để hiểu hơn các bạn tham khảo video Thuế vãng lai hạch toán như thế nào nhé. ========== Kế Toán Việt Hưng là đơn vị Đào tạo[...]